Shipping, redovisning och fastighetsförvaltning
Markollo AB är ett familjeföretag med lång erfarenhet och kompetens inom sina specialområden. ”Service” är ledordet för företaget. Margaretha Kolling startade 1980 Mako Bokföringsbyrå, som tio år senare blev Markollo AB. Paul Kolling, med över trettio års erfarenhet från shippingbranschen, kom då med i företaget. Idag arbetar även sonen Christian i företaget.
Företaget är uppdelat i tre olika verksamheter. Ship Management-avdelningen sysslar i huvudsak med bemanning, proviantering, inköp samt teknisk support, allt efter rederiernas önskemål. De tillhandahåller fullständig ekonomisk redovisning samt budgetering för fartygen.
För närvarande ansvarar Markollo AB för sex fartyg. Dessa seglar framför allt i Nordsjön och Östersjön. Flottan består av kemikalietankers, coasters och bogserbåtar som bogserar pråmar på upp till 10 000 ton. Fartygen, som seglar under NIS, Antilles och St Vincent-flagg, har polsk besättning ombord.
Bemanningsstyrkan uppgår till ungefär 100 besättningsmän. Personalpolicyn inom företaget gör att många av besättningsmännen har jobbat hos företaget i tio år.
I Norge bedrives även shippingverksamhet i det helägda dotterbolaget Markollo Shipping AS.
 
Redovisningsavdelningen tillhandahåller tjänster till företag i skiftande branscher som till exempel advokater, butiker, restauranger, läkare, fastighetsförvaltning och konsultverksamheter. I vissa företag sköter man hela den kamerala biten.
 
Företaget äger även en fastighet som naturligtvis förvaltas inom verksamheten.
Som ett led i ”serviceandan” är någon på Markollo AB alltid tillgänglig, 24 timmar om dygnet. Därför kan vi med varm hand rekommendera Markollo AB som affärspartner.

Markollo AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 046-732060
Fax: 046-730180


Email:
markollo.ship@telia.com

Adress:
Markollo AB
Torget 45
24430 Kävlinge
5 senaste företagen